Het Cibap-Thorbecke traject

Cibap-Thorbecke traject

Van VMBO basis in één jaar naar een VMBO Kaderdiploma

 Thorbecke Scholengemeenschap locatie VMBO/PRO biedt samen met het Cibap een traject aan waarbij studenten met een diploma VMBO basisdiploma binnen één jaar het VMBO kaderdiploma kunnen halen. Dit traject start m.i.v. schooljaar 2017-2018.

Dit traject is bedoeld voor de betere VMBO – Basis student die ambitie heeft om een studie aan het Cibap te gaan volgen. Het Cibap biedt namelijk opleidingen op minimaal MBO niveau 3.

Hoe is dit jaar vormgegeven?
De student wordt geplaatst in de afdeling Handel/Verkoop en volgt de lessen Nederlands, Engels, economie, wiskunde, maatschappijleer 1 en het beroepsgerichte vak Handel/Verkoop. Daarnaast volgt de leerling een drietal praktische werkuren. Deze uren worden samen door het Thorbecke en het Cibap aangeboden. De student maakt in die uren al kennis met de werkwijze en lessen van het Cibap. Wanneer de student het kaderdiploma heeft gehaald begint hij goed voorbereid aan een niveau 3 studie op het Cibap.

 

Intake
De intake voor deze kandidaten bestaat uit de reguliere intake van het Cibap, waarbij o.a. wordt gekeken naar creativiteit en motivatie en een intake door het Thorbecke waarbij wordt gekeken naar de kans van slagen voor het kaderdiploma. Speciaal wordt gekeken naar de resultaten en kansen om te slagen voor het vak wiskunde. In voorkomende gevallen kan het resultaat van de intake leiden tot de verplichting om voor aanvang van het traject bijlessen te volgen.

 

Voor welke studenten is dit traject bedoeld?
Dit traject is bedoeld voor studenten die:

  • Motivatie, capaciteiten en creativiteit hebben om een beroepsopleiding op niveau 3 aan het Cibap te volgen.
  • Bovengemiddelde resultaten hebben behaald op VMBO-basis
  • Voor de intake van het Cibap en Thorbecke geslaagd zijn.
  • Indien er zich een leerling aanmeldt die al een afsluiting heeft gedaan in de nieuwe profielen van de vernieuwing van het VMBO, dient de leerling zijn keuzevakken op kader te hebben afgesloten. Deze voorwaarde zal in de toekomst voor alle toekomstige leerlingen gelden.

 

Wijze van aanmelden
De leerling wordt ingeschreven bij de Thorbecke. Nadat de leerling is geslaagd voor het VMBO kaderdiploma wordt de leerling toegelaten tot het Cibap. De aanmelding dient vergezeld te gaan van een aanbeveling van het VMBO van herkomst. Aanmelden kan via het formulier “aanmelden Thorbecke-Cibap”. De aanmelding moet voor 1 april 2017 binnen zijn.

Aanmeldingsformulier Cibap Thorbecke traject

Meer informatie
Wilt u meer informatie over dit traject?

Thorbecke scholengemeenschap                                                Cibap

Dick Ham                                                                                           Jan Pieter de Boer
Decaan                                                                                                Coördinator Intake en voorlichting
d.ham@ooz.nl                                                                                   intake@cibap.nl
038-4262800                                                                                    038-4546944