Gezonde schoolkantine

Voedingsbeleid volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines

Onze school heeft een omgeving waar gezond eten gemakkelijk is, omdat dit bijdraagt aan de ontwikkeling en leefstijl van onze leerlingen. We maken hiermee de gezonde keuze de makkelijke keuze.

Visie
Binnen het Thorbecke vinden we het belangrijk dat het aanbod in de kantine en automaten vooral gezondere keuzes biedt.

Onze school is een omgeving waar gezond eten gemakkelijk moet zijn, omdat dit bijdraagt aan de ontwikkeling en leefstijl van de leerlingen. Gezond eten gaat over goed voor jezelf zorgen en daar dragen we als school graag aan bij.

De Gezonde Schoolkantine
We werken op onze school volgens deRichtlijnen Gezondere Kantinesdie zijn opgesteld door het Voedingscentrum. Onze kantine heeft de volgende basis:

De kantine biedt in elke productgroep minstens één betere keuze

Binnen de verschillende aangeboden productgroepen (zoals dranken, brood, zuivel, etc.) biedt de kantine minstens één betere keuze aan. Dit geldt voor het uitgestalde aanbod én voor het aanbod in de automaten. Betere keuzeszijn gedefinieerd door het Voedingscentrum.

Op de opvallende plaatsen liggen betere keuzes
De kantine hanteert deze drie uitstralingspunten:

  1. Op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod staan alleen betere keuzes.
  2. Op de opvallende plaatsen in de automaten staan alleen betere keuzes.
  3. Als je eten of drinken aanbiedt bij de kassa, staan daar alleen betere keuzes.

Hygiëne & duurzaamheid
Binnen onze kantine wordt er gewerkt volgens de HACCP-regels.

Onze kantine stimuleert water drinken
In onze Gezonde Schoolkantine is water altijd beschikbaar, zowel bij het uitgestalde aanbod als in de automaten. We bieden tevens een watertappunt.

Onze ambitie
Onze ambitie is een gezonde schoolkantine (goud):

  • Het uitgestalde aanbod en het aanbod in de automaten bestaat voor minimaal 80% uit betere keuzes.
  • We bieden groente en fruit aan.
  • De aankleding van de kantine stimuleert onbewust om de betere keuze te maken.

Structureel beleid
Samen met onze cateraar/kantinemedewerker brengen wij ieder jaar het aanbod in de kantine in kaart met de Kantinescan en rapporteren we de uitkomst aan de directie. Daarnaast is ons beleid terug te vinden op de schoolsite.

Gezonde School vignet
De Gezonde School is gebaseerd op de vier pijlers Gezondheidseducatie, Fysieke en sociale omgeving, Signaleren en Beleid.

Behaalde vignetten
Onze school heeft het certificaat ‘Relaties en Seksualiteit’ behaald en tevens is het certificaat ‘Welbevinden’ vorig jaar toegekend aan onze school.

Fysieke omgeving
Onze school richt de schoolomgeving zo indat het gezond eten en drinken stimuleert. Naast het faciliteren vanDe Gezonde Schoolkantinebieden we een hygiënisch watertappunt (buiten de toiletruimte) waar de leerling eenvoudig zelf water kunnen tappen.

Ouders/verzorgers
We informeren ouders/verzorgers over gezonde voeding door middel van een presentatie door een voedingsdeskundige.

Signaleren
Jaarlijks wordt er nagegaan hoe het staat met de voedingsgewoonten en het gewicht van de leerlingen. Signalering wordt besproken in het zorgteam en de ouders/verzorgers worden betrokken in dit proces. Een speciaal getrainde deskundige gaat in gesprek met een leerling als het gewicht afwijkt. In dit gesprek wordt er zoveel mogelijk in kaart gebracht wat het over- of ondergewicht veroorzaakt heeft.

Pleinbeleid
Onze school is onderdeel van de omgeving. Om de gang naar supermarkten en snackbars te verminderen voeren wij deels een pleinbeleid. Er zijn regels over het verlaten van het schoolterrein door leerlingen in pauzes en tussenuren. Tevens bieden we in de pauzes voor de onderbouwleerlingen een sportieve invulling d.m.v. pauzesport. Hier kan onder begeleiding gesport worden door leerlingen.

Meenemen eten en drinken
Er zijn afspraken over het meenemen van eten en drinken naar school. Zo zijn energydranken voorbeelden van producten die bij ons op school niet zijn toegestaan. Alle medewerkers binnen onze school zien hierop toe. Bij het constateren van voedingsmiddelen die op school niet zijn toegestaan worden deze producten ingenomen. Bij het structureel niet naleven van de regels wordt er contact met het thuisfront gezocht.

Hygiëne & duurzaamheid
Binnen onze kantine wordt er gewerkt volgens de HACCP-regels.