Beslissingsboom bij neusverkoudheid (update 21 september)

Doorloop de vragen in de onderstaande beslissingsboom en bepaal of uw kind wel of niet naar school kan/mag.

Bij onduidelijkheden neem contact op met school.

TSGBeslissingboom_leerlingen_def

Coronaprotocol voor leerlingen Thorbecke SG locatie VMBO

Corona afspraken thorbecke