VMBO K

Als een leerling meer theoretisch is aangelegd dan staat de VMBO Kaderberoeps opleiding op het programma.

Alle leerlingen doen net als bij de basisberoepsopleiding examen in een beroepsgericht vak in één van de drie sectoren Techniek, Economie of Zorg en Welzijn. Daarna staan in het MBO de niveau 3, of zelfs 4 opleidingen op het programma.