Profielkeuze-avond klas 2

Aan de ouder(s)/ verzorger(s) van de leerlingen van klas 2

Zwolle,                  januari 2020

Kenmerk:

Geachte ouder/ verzorger,
Als alles goed gaat komt uw kind volgend jaar in de 3e klas. De leerlingen van de 2e klas moeten voor die tijd een keuze maken welk profiel ze willen gaan doen. Bij dit profiel hoort een bepaald vakkenpakket. In deze vakken doet de leerling uiteindelijk examen.

Twee jaar geleden zij we in de derde klas gestart met de vernieuwing van het VMBO. Dit is een landelijke ontwikkeling waar bij de vorm en inhoud van de beroepsgerichte vakken is veranderd. U kunt alvast een kijkje nemen op de site: www.vernieuwingvmbo.nl. Daar vindt u een filmpje over de vernieuwing.

Om deze keuze toe te lichten, nodigen wij u uit voor een “profielavond”. Deze avond is gepland op:

Datum: woensdag 29 januari 2020

Tijd: 19.30 uur

Plaats: Aula Thorbecke scholengemeenschap Russenweg 3

Op deze avond zullen wij u informatie geven over de verschillende profielen die de leerlingen in de bovenbouw kunnen volgen. We starten met een algemeen verhaal van de decaan en aansluitend kunt u twee verschillende profielen bezoeken. Op de praktijkafdelingen wordt u door de docenten geïnformeerd over het profiel. We hopen rond 21.00 uur klaar te zijn.

Deze avond is alleen voor ouder(s)/ verzorger(s), aangezien de leerlingen op een andere wijze hun informatie ontvangen.

Aanmelden voor deze avond kan via dit formulier vóór 25 januari aanstaande. Klik hier.

Met vriendelijke groet,

Namens de leerkrachten,

D.K. Ham
Schooldecaan