Overgangsnormen, PTA’s en examenreglement

Overgangsnormen klas 1 en 2:

Nieuw overgangsnormen 1K

Nieuw overgangsnormen 1 B

Nieuw overgangsnormen 2 K

Nieuw overgangsnormen 2 B

Hier zijn de Programma’s van Toetsing en Afsluiting van de (voor-)examenklassen in te zien en te downloaden die gelden dit schooljaar.

Klas 3 en 4 basis

Klas 3 en 4 kader

Klas 3 en 4 Praktijkmavo (GT)

Examenreglement VMBO basis/kader:
Examenreglement TSG lokatie vmbo-pro 2018-2019

Wat je nog meer moet weten:
regels-afspraken-tijdens-de-examens