Schoolkosten en WIScollect

Digitaal factureren

Wij maken gebruik van digitale facturering via Wiscollect. Als het overzicht van de schoolkosten voor u klaarstaat, ontvangt u van ons een e-mail met daarin een link naar het Wiscollect account van uw kind(eren). Wanneer u bent ingelogd, kunt u selecteren aan welke activiteit of dienst u wilt bijdragen. Vervolgens kunt u via iDEAL betalen. Deze betalingen worden door Mollie Payment afgehandeld. Op uw afschrift ziet u staan Mollie Payment inzake Thorbecke Scholengemeenschap vmbo-PrO met het rekeningnummer van Mollie Payment. U krijgt (net als voorheen) per e-mail een bevestiging wanneer de betaling geslaagd is. In uw Wiscollect account kunt u door ons verzonden facturen en e-mails inzien. Ook kunt u de actuele stand van uw betalingen opvragen via uw account.

Heeft u vragen over Wiscollect, de vrijwillige ouderbijdrage of de factuur, dan kunt u per mail contact opnemen met de financiële administratie. Ook voor het aanvragen van gespreide betaling, anders dan de geboden mogelijkheid in Wiscollect, kunt u per mail contact opnemen met de financiële administratie via
finan-tsg-vmbo@ooz.nl of telefonisch via 038-4262838.

Instructievideo voor ouders over Wiscollect
In het onderstaande instructiefilmpje van Wiscollect wordt uitgelegd hoe ouders Wiscollect kunnen gebruiken.

Een uitleg over Wiscollect staat in onderstaand Pdf-bestand.

Instructievideo voor ouders over WIS Collect
In het onderstaande instructiefilmpje van WIS Collect wordt uitgelegd hoe ouders WIS Collect kunnen gebruiken.

Tevens vindt u uitleg over WIS Collect in onderstaand Pdf-bestand.

Een uitleg over WIS Collect staat in onderstaand Pdf-bestand.

handleiding-wis-collect-ouders

Financiële ondersteuning betaling ouderbijdrage
Voor sommige ouders en/of verzorgers kan het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage een flinke post zijn. Als het erg moeilijk is om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen omdat van een uitkering of minimumloon rondgekomen moet worden, zijn er een aantal instanties die onder bepaalde voorwaarden financiële ondersteuning kunnen bieden. Een aantal mogelijkheden geven wij hieronder weer.

Gemeente Zwolle
Ga voor meer informatie en het aanvraagformulier naar: www.zwolle.nl/school/scholierenregeling

Stichting Meedoen Zwolle
Ga voor meer informatie en een aanvraagformulier naar: www.meedoenzwolle.nl

Stichting Leergeld Salland
Ga voor meer informatie en het aanvraagformulier naar: www.leergeld.nl/salland

Gemeente Dalfsen
Ga voor informatie over de Kindregeling van de gemeente Dalfsen naar: www.samendoenindalfsen.nl/is/werk-en-inkomen/minimaregelingen/kindregeling-2


Schoolboeken
De overheid stelt een bedrag per leerling beschikbaar. De school dient hiervoor alle lesmateriaal dat voor een specifiek leerjaar nodig is te verstrekken. Hieronder wordt verstaan: schoolboeken, werkboeken, bijbehorende cd-roms/ DVD’s, examenbundels, project- en tabellenboeken, door de school gemaakt materiaal, licenties online materiaal. Ouders bestellen zelf de boeken en zijn daarna zelf verantwoordelijk in het geval van verlies of beschadiging. U kunt hiervoor via Van Dijk een verzekering afsluiten. Meer informatie hierover krijgt u tijdens het bestellen van de boeken via de website van Van Dijk.

De schoolboeken worden door de ouders zelf besteld. U maakt hiervoor een account aan op naam van en met de gegevens van de leerling! Inlognaam en wachtwoord moeten bij de leerling bekend zijn omdat de leerling voor het gebruik van sommige leermiddelen moet inloggen op of via de website van Van Dijk.
*               Ga naar www.vandijk.nl 
*               Kies voor ‘bestel je boekenpakket’
*               Selecteer je school
*               Volg de instructies op het scherm
*               Plaats je bestelling

Bestel ruim voor de zomervakantie, dan worden de boeken uiterlijk een week voor het nieuwe schooljaar thuis afgeleverd.