Thorbecke

De Thorbecke Scholengemeenschap is een school voor openbaar voortgezet onderwijs. De Thorbecke VMBO/Pro Russenweg is een onderdeel van de Thorbecke Scholengemeenschap, maar het is een zelfstandige school. Op deze locatie wordt praktijkonderwijs en de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg aangeboden.

De Thorbecke SG locatie VMBO/Pro Russenweg is gelegen dichtbij het centrum van Zwolle. De school heeft ongeveer 800 leerlingen. De onderbouw van de Pro zit in een aparte vleugel van de school, waar ook de praktijklokalen zijn.

De bovenbouw van de X-klassen volgt onderwijs aan ‘de Sleedoornstraat’. Zij volgen echter de praktijklessen aan de Russenweg, net als de reguliere leerlingen. Deze praktijklessen worden gegeven in ruime, aantrekkelijke lokalen, waarin de werkelijkheid zoveel mogelijk wordt nagebootst.

Wij maken deel uit van de stichting OOZ (Openbaar Onderwijs Zwolle en regio). Voor ons zijn waarden als vrijheid, gelijkwaardigheid, sociale rechtvaardigheid en gemeenschapszin belangrijk. De school is een ontmoetingsplaats voor leerlingen en personeelsleden met verschillende culturele, levensbeschouwelijke en economische achtergronden.