Leren is doen!

De vijf leidende principes:

  • Je bent of wordt zelfredzaam.
  • Je hebt of krijgt een realistisch zelfbeeld.
  • Je bent (mede)verantwoordelijk voor je eigen ontwikkeling.
  • Je bent van waarde voor jezelf en voor een ander.
  • Verschillen mogen er zijn!

Vijf leidende principes waarmee we leerlingen helpen groeien naar zelfstandigheid. We verwachten niet dat iedere leerling die al beheerst wanneer hij of zij start op onze school of wanneer iemand de school verlaat. Samen willen we door middel van voordoen, helpen, sturen, ondersteunen en loslaten de leerling ook laten groeien in zijn ontwikkeling.

Met je bent of wordt zelfredzaam bedoelen we dat ieder de vaardigheden leert die hij nodig heeft om zich staande te houden in onze maatschappij. Dat kan om heel basale vaardigheden gaan als op tijd komen en met geld kunnen omgaan, maar ook om meer ingewikkelde vaardigheden als een planning maken en zelf goed doordachte beslissingen nemen. Je bent betrokken en je neemt initiatief.

Met een realistisch zelfbeeld bedoelen we dat je jezelf beter leert kennen. Wat is jouw positie op school en in de maatschappij om je heen? Wat kun je goed en waar heb je hulp nodig? Wanneer je zelfbeeld wat ontwikkeld is kun je nadenken over vervolgstappen; je kunt zelf gaan bepalen waar je heen wilt in de toekomst. Je bent je bewust van je eigen rol in de maatschappij.

Wanneer je (mede)verantwoordelijk bent voor je eigen ontwikkeling denk je na over je eigen leerproces. Je gaat bedenken wat je wilt leren, wat je hiervoor moet doen. Je krijgt inzicht in je manier van leren en je weet waar je talenten liggen en hoe je die verder kunt ontwikkelen. Leren reflecteren zijn hier de kernwoorden!

Wanneer je van waarde voor jezelf en voor een ander bent sta je stevig op je benen. Je hebt een positief zelfbeeld en je bent zelfbewust. Je bent ook bereid iets voor een ander te doen. Je beheerst de sociale vaardigheden die je nodig hebt in de 21e eeuw!

Verschillen mogen er zijn! Op onze school zoeken we geen tegenstellingen maar proberen we elkaar juist aan te vullen. Het is mooi dat ieder zichzelf is en dat we allemaal anders zijn. Samen vormen we een geheel en kunnen we elkaar verder helpen. We leren dat ieder zijn eigen rol in de samenleving heeft en dat we door samen te werken complementair kunnen zijn.