Voor ouders

Presentaties Voorlichtingsavonden.
Klas 3:
2018Informatieavond klas 3
LOB introductie voor ouders 3e leerjaar TSG

Klas 4:
2018Informatieavond klas 4
MBO voorlichting: Praatje kennismakingsavond klas 4 2018 verkorte versie

Aan het begin van het schooljaar wordt/is een schoolgids uitgedeeld. Deze schoolgids is in de vorm van een jaarkalender gegoten:

Ziek- en betermeldingen
Ziek- en beter-meldingen alleen telefonisch via  038-4262800.
Verlofaanvragen via de mail naar: 

 

Handige links:
Klik hier voor Somtoday
Voor school dient OOZ te worden ingevuld.

Klik hier voor Zermelo
Voor gebruik van de app op de telefoon dient vanuit de desktopversie eerst gekoppeld worden. Via de QR code worden alle gegevens automatisch ingevuld.

IPad op de TSG VMBO

Protocollen

Onderwijs
Schoolverzuim
Dyslexie
Dyscalculie
Remedial Teaching
Deskundigenverklaring Richtlijnen

Sociaal Emotioneel
Pesten 2018
Beleid Relaties en Grenzen
Meldcode
Sociale media

Medisch
Zwangerschapstest
Medicijnverstrekking en medisch handelen
Hoofdluis

Schoolplan 2014-2018

Schoolondersteuningsplan 2016