Voor ouders

Aan het begin van het schooljaar wordt/is een schoolgids uitgedeeld. Deze schoolgids is in de vorm van een jaarkalender gegoten:

Nieuw: Verzuim- en verlofkaart te downloaden: verzuimkaart site
Na het downloaden: invullen, ondertekenen en inleveren op school.

IPad op de TSG VMBO

Protocollen

Onderwijs
Schoolverzuim
Dyslexie
Dyscalculie
Remedial Teaching
Deskundigenverklaring Richtlijnen

Sociaal Emotioneel
Pesten 2018
Beleid Relaties en Grenzen
Meldcode
Sociale media

Medisch
Zwangerschapstest
Medicijnverstrekking en medisch handelen
Hoofdluis

Schoolplan 2014-2018

Schoolondersteuningsplan 2016