Voor ouders

Aan het begin van het schooljaar wordt/is een schoolgids uitgedeeld. Deze schoolgids is in de vorm van een jaarkalender gegoten:

Kalender 2020-2021
VMBO PRO kalender 2020-2021_pdf

Ziek- en betermeldingen
Ziek- en beter-meldingen alleen telefonisch via  038-4262800.
Verlofaanvragen via de mail naar: 

Handige links:
Klik hier voor Somtoday
Voor school dient OOZ te worden ingevuld.

Klik hier voor Zermelo
Voor gebruik van de app op de telefoon dient vanuit de desktopversie eerst gekoppeld worden. Via de QR code worden alle gegevens automatisch ingevuld.

IPad op de TSG VMBO

Protocollen

Onderwijs
Schoolverzuim

2020_2021 – Protocol Dyscalculie

2020-2021 – Protocol Remedial-Teaching

2020_2021 Protocol Dyslexie
Deskundigenverklaring Richtlijnen

Sociaal Emotioneel
Pesten 2018
Beleid Relaties en Grenzen
Meldcode
Sociale media

Medisch
Zwangerschapstest
Medicijnverstrekking en medisch handelen
Hoofdluis

Meerjarenplan 2019-2023

Schoolondersteuningsplan