Kentalis

Kentalis

Kentalis College

KENTALIS

Bij Kentalis College Zwolle krijg je de kans om voortgezet onderwijs te volgen op de Thorbecke Scholengemeenschap, in een reguliere schoolomgeving. Bij alle theorie- en praktijkvakken is er extra aandacht voor taalontwikkeling, communicatieve redzaamheid en sociale vaardigheden.

 

Meer weten over Kentalis?

In het eerste jaar biedt Kentalis College Zwolle praktijkonderwijs en vmbo (basis- of kaderniveau) aan. Je krijgt les in een klas van Kentalis, samen met andere leerlingen die ook TOS hebben. Daarnaast volg je lessen en activiteiten met leerlingen van de Thorbecke.
Na het eerste jaar, of tijdens het tweede jaar, kun je overstappen naar het reguliere onderwijs op de Thorbecke Scholengemeenschap.

 

Meer over onze onderwijssetting op onze school.

Realisatie: