VMBO-onderwijs & Thorbecke

Op het Thorbecke maak je kennis met de praktijk van morgen. Door letterlijk je handen uit je mouwen te steken. Door te doen dus! Niet voor niets staat onze school op een bedrijvenpark. Dé plek voor mooie ideeën en techniek! Dé plek waar we jou wegwijs maken in de beroepen van later. We zitten er middenin!

Denken is het nieuwe doen. En precies daarom maakt Thorbecke het leren leuk. Door je de kans te geven vanaf de brugklas de lesstof al in de praktijk te brengen. We halen de toekomst een stukje dichterbij. We volgen jouw droom en helpen je om in de praktijk uit te vinden wat dat betekent.

Op het Thorbecke vinden we het belangrijk dat jij de kans krijgt om jezelf te leren kennen, te leren ontdekken waar jouw kwaliteiten liggen, om je te laten zien dat ook jij het kunt gaan maken!

Blik op jouw toekomst

De arbeidsmarkt heeft vakmensen nodig. Jou dus! Thorbecke is de plek, die jij mag gaan gebruiken als proeftuin om jezelf te ontwikkelen en uit te groeien als vakman of vakvrouw. In een veilige en vertrouwde sfeer. Met de blik op de toekomst in combinatie met aandacht voor datgene wat jij van ons nodig hebt.

Thorbecke is een ontmoetingsplaats voor talenten zoals jij. Wij helpen jou op weg om dat talent te ontdekken.

Dit doen we samen. Samen met alle leerlingen en onze docenten en ondersteuners. Maar ook met bedrijven en instellingen, met de gemeenschap dus. We doen dat in alle vrijheid en op een gelijkwaardige en sociale rechtvaardige manier, omdat we vinden dat iedereen gelijke kansen verdient. Op Thorbecke krijg je daarvoor alle ruimte. Zodat jij (mede) zelf de verantwoordelijkheid leert te nemen in je eigen leerproces, je op eigen benen leert te staan, weet wat je wilt en trots kunt zijn op jezelf.

Thorbecke biedt vmbo, praktijkmavo en praktijkonderwijs (PrO)

De Thorbecke vmbo/PrO locatie Russenweg is een onderdeel van de Thorbecke Scholengemeenschap en biedt ruimte voor praktijkonderwijs, de basis en kaderberoepsgerichte leerweg en de praktijkmavo.  We zijn een relatief kleine school met kleine klassen en vaste docententeams. Dat betekent dat we elkaar kennen en elkaar weten te vinden mocht dat nodig zijn.

Thorbecke maakt deel uit van de stichting OOZ (Openbaar Onderwijs Zwolle en regio).

Leren is doen!

Op de Thorbecke helpen we te groeien naar zelfstandigheid. We doen dat met behulp van de zogenaamde vijf leidende principes.

  • Je bent of wordt zelfredzaam.
  • Je hebt of krijgt een realistisch zelfbeeld.
  • Je bent (mede)verantwoordelijk voor je eigen ontwikkeling.
  • Je bent van waarde voor jezelf en voor een ander.
  • Verschillen mogen er zijn!

We verwachten niet dat je dit allemaal al beheerst als je bij ons op school start. Soms is het zo, dat je ook als je van school afgaat, nog steeds werkt aan deze vijf punten. Dat is helemaal niet erg. Het gaat ons erom dat je groeit in je ontwikkeling. Dat doen we door samen met jou deze uitdagingen aan te gaan. Door het je voor te doen, door je te helpen, je te sturen, je te ondersteunen, maar ook door je los te laten als wij denken dat het kan. Zo bouw je zelfvertrouwen op.

Met je bent of wordt zelfredzaam bedoelen we dat je de vaardigheden leert die je nodig hebt om je staande te houden in de maatschappij. Dat varieert van op tijd komen en met geld kunnen omgaan tot plannen en zelf beslissingen nemen. We vinden het belangrijk dat je hierin zelf initiatief durft te nemen en betrokken bent.

Met een realistisch zelfbeeld bedoelen we dat je jezelf beter leert kennen. Wat is jouw positie op school en in de maatschappij om je heen? Wat kun je goed en waar heb je hulp nodig? Wanneer je zelfbeeld wat ontwikkeld is kun je nadenken over vervolgstappen. Je kunt zelf gaan bepalen waar je heen wilt in de toekomst. Je bent je dus heel bewust van je eigen rol in de maatschappij.

Wanneer je (mede)verantwoordelijk bent voor je eigen ontwikkeling denk je na over je eigen leerproces. Je gaat bedenken wat je wilt leren en wat je hiervoor moet doen. Je krijgt inzicht in je manier van leren en je weet waar je talenten liggen en hoe je die verder kunt ontwikkelen. Leren reflecteren, daar gaat het om.

Wanneer je van waarde voor jezelf en voor een ander bent sta je stevig op je benen. Je hebt een positief zelfbeeld en je bent zelfbewust. Je bent ook bereid iets voor een ander te doen. Je beheerst de sociale vaardigheden die je nodig hebt in deze huidige tijd, maar kijkt ook al vooruit naar de toekomst.

Verschillen mogen er zijn! We vinden het belangrijk dat iedereen op school zoveel mogelijk zichzelf kan zijn, ondanks dat we allemaal anders zijn. Samen vormen we een geheel en kunnen we elkaar verder helpen. We leren dat ieder zijn eigen rol in de samenleving heeft en dat we juist door samen te werken elkaar kunnen aanvullen.

Plek voor elk kind!

We doen er alles aan om jou een fijne tijd te bezorgen bij ons op school, zodat jij je goed kunt ontwikkelen. We vinden het namelijk heel belangrijk dat jij je prettig voelt bij ons op school, dat er onderling respect is en dat we je helpen bij jouw manier van leren en ontwikkeling.

Positief Bezig Zijn op school

Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen, maken we gebruik van de PBS-methode, wat eigenlijk staat voor Positive Behaviour Support, maar op het Thorbecke zeggen we gewoon: Positief Bezig zijn op school. Dat doen we met elkaar. Met een positieve instelling, door te zorgen voor structuur en een veilige omgeving.

Bij ons op school stroom je in basis, kader of kader mavo klassen. Daarnaast hebben we ondersteuningsklassen.

De schoolleider van onze school bekijkt samen met de orthopedagoog en de docent of IB’er van de basisschool in welke klas je instroomt. Als blijkt dat je meer of juist minder begeleiding nodig hebt, dan is er altijd een mogelijkheid om over te stappen naar een andere klas.

Er zijn verschillende klassen met allerlei soorten begeleiding, namelijk:

  • Juniorklas
  • X-klas
  • Schakelklas

Onder het kopje ‘voor ouders’ kun je lezen welke ondersteuning we bieden en hoe we te werk gaan. Dit gaat altijd in overleg met je ouders/verzorgers.

Ondersteuningsklassen en begeleiding

Op het Thorbecke word je vanaf het begin tot eind zo goed mogelijk begeleid in je ontwikkeling. We leggen de focus op sterke punten en bieden ondersteuning daar waar dat nodig is.

Een vakkundig team van ondersteuners staan op het vmbo PrO Thorbecke klaar om je te helpen bij deze ondersteuning.

Als je ouders meer willen weten over onze begeleiding, dan verwijzen we hen graag naar de ouderpagina. Daar staat ook het schoolondersteuningsplan.

Ondersteuningsklassen

Er zijn verschillende klassen met allerlei soorten begeleiding, namelijk:

Juniorklassen

Heb jij een vmbo-advies, maar vind je leren lastig en loop je achter met de leerstof door bijvoorbeeld dyslexie of problemen met taal? Dan is de Juniorklas misschien iets voor jou. Dit is een kleine klas met een eigen lokaal en vaste docenten.

X-klassen

Werkt het werken volgens een vaste structuur voor jou het beste, dan kom jij het beste tot je recht in de X-klas. De klas is klein en de lessen worden gegeven door een klein groepje docenten, die jou goed kennen. We werken in deze klas op basis- en kaderniveau. Hierdoor krijg je zo min mogelijk prikkels van buitenaf en word je niet zo snel afgeleid.

Schakelklas

Twijfelt jouw basisschool over het advies praktijkonderwijs of vmbo basis? Dan kijken we met behulp van een speciaal programma wat het beste bij jou past. De klas is klein en heeft een eigen lokaal.  Aan het eind van leerjaar 1 ga je naar de tweede klas vmbo basis of naar praktijkonderwijs.

Kentalis

We bieden extra ondersteuning op het gebied van taalontwikkelingsstoornissen. In de klas met het zogenaamde Kentalis-arrangement wordt, is er hulp van een logopedist. De groep is klein en heeft een eigen lokaal.

VMBO en PraktijkMAVO

VMBO-B

Bij vmbo-b (basis) krijg je 12 uur per week praktijklessen en verder theoretische vakken zoals bijvoorbeeld Nederlands en Engels, rekenen, wiskunde, economie, natuurkunde en biologie. In het vierde jaar doe je examen in een beroepsgericht vak in de sectoren Techniek, Economie of Zorg en Welzijn.

Met het basisdiploma heb je toegang tot het mbo-niveau 2 in het mbo.

VMBO-K

Bij vmbo-k (kader) krijg je net als bij de basisberoepsopleiding 12 uur per week praktijkles en daarnaast theoretische vakken zoals bijvoorbeeld Nederlands en Engels, rekenen, wiskunde, economie, natuurkunde en biologie. Het verschil met de basisopleiding is dat het niveau hoger ligt en de lesstof moeilijker is. In het vierde jaar doe je examen in een beroepsgericht vak in een van de drie sectoren Techniek, Economie of Zorg en Welzijn.

Met het vmbo-kader diploma heb je toegang tot het mbo-niveau 3 en in sommige gevallen niveau 4.

PraktijkMAVO

Denken en doen op de praktijkMAVO van Thorbecke!

Kun jij best goed leren. Maar ben je ook ondernemend en praktisch ingesteld. Dan is de praktijkMAVO op Thorbecke misschien iets voor jou. Zo combineer je de beroepspraktijk met theorie op het hoogste vmbo-niveau. Voorheen noemden we dat de gemengde leerweg.

Met de praktijkMAVO heb je een goede aansluiting met het mbo-niveau 3 of 4. Je ontdekt daarbij vanzelf wat het beste bij je past.