Onderwijs

Begeleiding en ondersteuning

De primaire taak van de Thorbecke Scholengemeenschap is het geven van goed en uitdagend onderwijs. Dit kan niet los worden gezien van de totale ontwikkeling van de leerling. Die kan in zijn ontwikkeling allerlei hindernissen tegenkomen die het functioneren kunnen belemmeren. Onze school biedt ondersteuningsmogelijkheden in het besef dat school slechts één deel uitmaakt in de leefwereld van de jongere.

Juniorklassen

Voor leerlingen die volgens de basisschool een vmbo-diploma kunnen halen, maar door leerproblematiek achterlopen met de leerstof. Het gaat hier om kleine klassen met vaste docenten. De klas heeft een eigen lokaal.

X-klassen

Voor leerlingen die veel structuur nodig hebben. De klas is klein en de lessen worden gegeven door een klein groepje docenten dat de leerling heel goed kent. Er wordt gewerkt op basis- en kaderniveau.

Lwoo-klassen

Voor leerlingen die een basis- of kaderdiploma kunnen halen, maar gebaat zijn bij een wat kleinere klas met extra hulp bij het leren. De mentor en de Remedial Teacher zorgen samen voor de juiste ondersteuning.

Reguliere klassen

Voor leerlingen die alleen de ondersteuning van een mentor nodig hebben. De klassen zijn iets groter. De leerlingen hebben les van verschillende docenten in verschillende lokalen.

Schakelklas vmbo-pro

Voor leerlingen waarbij door de basisschool wordt getwijfeld tussen het praktijkonderwijs of het vmbo. Er wordt door een uitgekiend programma gekeken welke mogelijkheden er zijn. De klas is klein en heeft een eigen lokaal.