In een reguliere klas

Op het Thorbecke word je vanaf het begin tot eind zo goed mogelijk begeleid in je ontwikkeling. De mentor is als eerste aanspreekpunt voor jou. Tijdens de lessen zijn er mentoruren waarin je de mentor spreekt maar ook daarbuiten is het de mentor die er voor jou is. We leggen de focus op sterke punten en bieden ondersteuning daar waar dat nodig is.

Naast de begeleiding van de mentor hebben wij ook mogelijkheden voor individuele begeleiding waaronder Remedial Teaching, dyslexie begeleiding en schoolcoaches.
Dit zal in overleg met de mentor en intern begeleider kunnen worden aangevraagd.

Als je ouders meer willen weten over onze begeleiding, dan verwijzen we u graag naar de ouderpagina. Daar vind je ook het schoolondersteuningsplan.

Bij ons op school start je in een basis/ kader klas of in een kader/ mavo klas.

Meer weten over andere soorten klassen

Realisatie: