Privacyverklaring

Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en regio (hierna: OOZ) – waar Thorbecke Scholengemeenschap onderdeel vanuit maakt – verzamelt persoonsgegevens die nodig zijn voor het verzorgen van goed onderwijs, bijvoorbeeld omdat de wet of een contract ons daartoe verplicht. Daarbij zorgen we er voor dat we die gegevens zo verwerken, dat de privacy van onze leerlingen, hun ouders en onze collega’s gewaarborgd zijn. OOZ gaat vertrouwelijk met deze gegevens om en we houden ons aan de privacywetgeving. Lees hier het volledige protocol: Privacyverklaring – OOZ (Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio)

Realisatie: