vakantierooster en vrije dagen

Informatie

Vind alle belangrijke informatie

Hier vindt u alle belangrijke informatie over het onderwijsaanbod op het Thorbecke, de afspraken die we met elkaar hebben gemaakt, protocollen die we volgen en veel belangrijker nog: de ondersteuning die we bieden.

Verder leest u hier alles over de ouderbijdrage, de overgangsnormen, het decanaat, over het gebruik van de iPad etc.

Schoolinfo & Beleid

vakantierooster en vrije dagen

Algemene informatie

Schoolkampen klas 3

Kalender en schoolgids

Decanaat

Medezeggenschapsraad

Leerlingenraad

Ouderraad

Exameninformatie

Ondersteuning en begeleiding

Schoolondersteuning

Dyslexie/dyscalculie

Schoolkosten (ouderbijdrage, regelingen, wis)

Schoolkosten (ouderbijdrage, regelingen, WIS)

Overgangsnormen & protocollen

Overgangsnormen

PTA’s

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk veelgestelde vragen

Realisatie: