Informatie

Leerlingenraad

Ook de leerlingen hebben een belangrijke stem in de Medezeggenschapsraad.
Onder begeleiding van een docent zitten van bijna elk leerjaar en elk niveau leerlingen van onze school in de leerlingenraad.

 

Wil je contact met de leerlingenraad? Vraag bij je mentor wie je kunt bereiken.

 

Heb jij interesse om ook mee te denken in de leerlingenraad? Neem dan contact op met je mentor.

 

Realisatie: