Medezeggenschapsraad Thorbecke SG locatie VMBO-PrO

De WMS (Wet Medezeggenschap op Scholen) schrijft voor dat er op elke school een medezeggenschapsraad (MR) is. In deze raad zitten personeelsleden, ouders en leerlingen. Deze medezeggenschap is van groot belang om te komen tot goed onderwijs. De raad heeft inspraak op voorgenomen beleid, beleidswijzigingen en heeft een instemmings- en adviesbevoegdheid op diverse zaken. Deze staan beschreven in de WMS.

Ouderraad
De ouders worden vanuit de ouderraad vertegenwoordigd. Heeft u belangstelling om deel te nemen in de ouderraad? Dan kunt u contact opnemen met onze directeur Dhr. van Tienhoven.

Leerlingenraad
Ook de leerlingen hebben een belangrijke stem in de MR. Onder begeleiding van een docent nemen van bijna elk leerjaar en elk niveau leerlingen deel aan de leerlingenraad. Heb jij interesse hierin? Neem dan contact op met één van de onderstaande personeelsleden.

Op dit moment zitten de volgende personeelsleden in de MR:
B. van Kersbergen (vmbo)
A. Leusink (pro)
M. Kloet (vmbo)
D. ten Hoeve – Voss (pro)

Jaarverslagen MR

Jaarverslag 2017 – 2018
Jaarverslag 2018 – 2019