Begeleidingsklassen

Begeleidingsklassen

Schoolondersteuning

Mentor eerste aanspreekpunt De mentor is het eerste aanspreekpunt voor zowel uw kind als voor u als ouder of verzorger. De mentor heeft ook contact met collega’s over het functioneren van de klas en over uw kind. De mentor observeert en signaleert en voert gesprekken met u over de gang van zaken in de klas. […]

Onderwijs

Realisatie: